Sevil Karadag

Sevil Karadag heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en is
afgestudeerd in 1997. Na haar studie heeft zij bij de Vreemdelingenpolitie als
beslisambtenaar gewerkt. Sevil Karadag is in 2001 beëdigd tot advocaat. Van 2000 tot
en met 2009 is zij als senior advocaat werkzaam geweest bij Everaert Advocaten
Immigration Lawyers. In 2009 richtte zij haar eigen advocatenkantoor op en staat
sindsdien als vreemdelingenrechtspecialist particulieren, kleine- en grote ondernemingen
en instellingen bij op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht en de daaraan
gerelateerde rechtsgebieden, zoals het nationaliteitsrecht en het Europees recht. Sevil
Karadag beschikt over een uitgebreid netwerk van advocaten en kan zij desgewenst met
andere advocaten samenwerken. Sevil Karadag kan op basis van haar kennis, expertise
en ervaring als geen ander complexe situaties helder analyseren en adviseren.

Sevil Karadag heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten (Nova) het rechtsgebied vreemdelingenrecht geregistreerd.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het gebied van
vreemdelingenrecht. Door periodieke actualiteiten en specialisatiecursussen is het
kennisniveau van het vreemdelingenrecht van Sevil Karadag hoog en actueel.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Raad voor Rechtsbijstand – RVR
  • Specialisten Verenging Migratierecht Advocaten – SVMA
  • Sevil Karadag vervult tevens een bestuursfuncties. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.

Laten we Samenwerken...

Om je “Nederlandse Droom” te verwezenlijken…