Immigratie- en Naturalisatierecht

Karadag Advocatuur beschikt over jarenlange expertise en heeft ruime ervaring in alle facetten van het reguliere vreemdelingenrecht en aan het migratierecht gerelateerde rechtsgebieden. Hieronder staat voor welke zaken u Karadag Advocatuur kunt benaderen:

Zakelijk:

 • Aanmelden bedrijf erkenning als referent Kennismigrantenregeling
 • Kennismigranten
 • EU Blue Card
 • Zakenvisa
 • Internationaal Handelsverkeer
 • Overplaatsingen van werknemers binnen een onderneming
 • EU dienstverrichters/grensoverschrijdende dienstverlening
 • Boete zaken SZW en IND

Varia:

 • Eenmalig advies/Second opinion
 • Bezwaar-en beroepsprocedure
 • Legalisatie
 • Gemeente burgerzaken

Particulier:

 • Arbeid in loondienst
 • Arbeid als zelfstandigen
 • Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag
 • Nederlands-Japans Handelsverdrag
 • Associatieovereenkomst EEG-Turkije
 • Vermogende vreemdelingen (investeerders)
 • Geprivilegieerden
 • Lerend werken
 • Onderzoekers
 • Studenten
 • Creatieve sector/kunstenaars
 • Visa kortverblijf toerisme/familiebezoek
 • Gezinshereniging
 • EU langdurige ingezetene
 • Permanent verblijf
 • Uitwisselingsprogramma’s
 • EU recht en gezinsleden
 • Voortgezet verblijf
 • Inreisverbod
 • Nederlanderschap/naturalisatie
 • Diplomawaardering via IDW/ Nuffic
 • Aanvragen en verlenging verblijfsvergunningen en visa
 • Inburgeringsexamen

Interim

In geval van juridische ondersteuning voor korte of lange termijn of intern een vast contactpersoon kunt u eveneens terecht bij Karadag Advocatuur. Op basis van de behoefte is het mogelijk om voor een bepaalde periode op het gebied van het vreemdelingenrecht (en de daaraan gerelateerde rechtsgebieden) juridische ondersteuning te bieden.

Laten we Samenwerken...

Om je “Nederlandse Droom” te verwezenlijken…