Welkom bij Karadag Advocatuur

Karadag Advocatuur is een modern en onafhankelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is het regulier vreemdelingenrecht en migratierecht en daarmee samenhangende diensten voor (buitenlandse) ondernemingen en particulieren zowel op Nederlands als op Europees niveau.

De oprichtster, Sevil Karadag werkte vanaf 2000 tot juni 2009 bij Everaert Advocaten, is een advocaat met jarenlange ervaring op het gebied van immigratierecht. Zij heeft in Nederland en daarbuiten een reputatie verworven als specialist in advies en bijstand ten aanzien van alle onderdelen van verblijf en vestiging in Nederland. Zij adviseert, ondersteunt en verdedigt zowel zakelijke cliënten als particulieren. Karadag Advocatuur is transparant en toegankelijk met een persoonlijke aanpak en het ultieme doel om de cliënt tevreden te stellen.

Door periodieke actualiteiten en specialisatiecursussen is het kennisniveau van het immigratierecht van Karadag Advocatuur hoog en actueel.

Heeft u vragen over of wilt u een afspraak maken voor een advies of een korte vrijblijvende kennismaking? Voor meer informatie bel met: 020 658 62 85 of stuur een email aan info@karadag.nl. U kunt tevens contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Waarom u voor Karadag Advocatuur moet kiezen?

Karadag Advocatuur is een betrouwbare naam: eerlijkheid, transparantie en professionele terugkoppeling zijn onderdeel van ons handelsmerk.

Karadag Advocatuur is een bescheiden kantoor met een erg goede reputatie. Behalve het hebben van een goede reputatie, wordt Karadag Advocatuur’s naam ook geassocieerd met vertrouwen in haar relatie tot de overheid.

Karadag Advocatuur is een kantoor gedreven door het behalen van resultaat met een pro-actieve aanpak.

Gezinshereniging

De immigratie autoriteiten hanteren een restrictief toelatingsbeleid. Wilt u uw buitenlandse partner of kind naar Nederland laten overkomen dan is dat mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Wij kunnen u adviseren aan welke voorwaarden u dient te voldoen en u bij deze aanvraagprocedure begeleiden. Tevens kunnen wij u bijstaan indien een aanvraag is afgewezen.
 

Permanent verblijf

Wilt u in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning, waarmee u (mits u aan de voorwaarden voldoet) de mogelijkheid heeft om in andere EU lidstaten te verblijven, dan kunnen wij u helpen met deze aanvraag en procedure.
 
 
 

Nationaliteit

Als u in Nederland in aanmerking wilt komen voor de Nederlandse nationaliteit dan kunt u door naturalisatie of optie Nederlander worden. Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden, het doen van afstand, dubbele nationaliteit en het inburgeringsexamen. Tevens kunnen wij u bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures.
 

Ondernemers

Wanneer u als zelfstandige ondernemer of investeerder langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven dan kunt daarvoor een verblijfsvergunningsaanvraag indienen bij de immigratieautoriteiten. Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste optie, adviseren u over de voorwaarden, staan u bij tijdens het indiening van de aanvraag en de juridische procedure bij een eventuele afwijzing.