Karadag Advocatuur

Specialist in het reguliere vreemdelingenrecht

Welkom bij Karadag Advocatuur

Welkom bij Karadag Advocatuur, advocatenkantoor gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht, het nationaliteitsrecht en Europeesmigratierecht.

Karadag Advocatuur biedt kwalitatief hoogwaardige juridische begeleiding aan particulieren, kleine- en grote bedrijven en instellingen. Het vreemdelingenrecht is altijd in beweging. Karadag Advocatuur is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en is in staat om in elke zaak een inschatting te maken over de haalbaarheid, risico’s en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Karadag Advocatuur is de handelsnaam van de onderneming waarbinnen Sevil Karadag de advocatenpraktijk uitoefent. Karadag Advocatuur hanteert eigen Algemene Voorwaarden en heeft eigen Privacy beleid en Disclaimer.

Karadag Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd tot een maximumbedrag €500.000. Het kantoor ontvangt geen derdengelden en beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Karadag Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54059968. Het BTW nummer is: NL001604836B43 Neem contact op met Karadag Advocatuur via het contactformulier, via email: info@karadag.nl of bel met 020-658 6285.

Permanent verblijf

Wilt u in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning, waarmee u (mits u aan de voorwaarden voldoet) de mogelijkheid heeft om in andere EU lidstaten te verblijven, dan kunnen wij u helpen met deze aanvraag en procedure.

Nationaliteit

Als u in Nederland in aanmerking wilt komen voor de Nederlandse nationaliteit dan kunt u door naturalisatie of optie Nederlander worden. Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden, het doen van afstand, dubbele nationaliteit en het inburgeringsexamen. Tevens kunnen wij u bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures.

Verblijfsmogelijkheden

Wanneer u als zelfstandige ondernemer of investeerder langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven dan kunt daarvoor een verblijfsvergunningsaanvraag indienen bij de immigratieautoriteiten. Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste optie, adviseren u over de voorwaarden, staan u bij tijdens het indiening van de aanvraag en de juridische procedure bij een eventuele afwijzing.

Laten we Samenwerken...

Om je “Nederlandse Droom” te verwezenlijken…