Immigratie- en Naturalisatierecht

Karadag Advocatuur is werkzaam op alle terreinen van het Nederlandse immigratie- en Naturalisatierecht. Op basis van jarenlange ervaring en gedegen kennis van het vreemdelingenrecht worden cliënten zowel op particulier als op corporate niveau optimaal bijgestaan. Karadag Advocatuur is een service- en klantgericht toegankelijk kantoor.

Het kantoor stelt in staat om op een zeer professionele wijze, kleinschalig, en op maat particulieren en bedrijven uit de hele wereld die zich in Nederland willen vestigen te begeleiden. De praktijk omvat vrijwel alle gebieden van het vreemdelingenrecht en wel onder andere de volgende onderwerpen:

Particulieren

 • Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
 • Visum voor kort verblijf (Schengenvisum)
 • Toegang- en verblijfprocedure TEV (machtiging tot voorlopig verblijf en verblijfsvergunning)
 • Gezinshereniging
 • Voortgezet verblijf /Permanent verblijf / Verlengingen
 • EU onderdanen
 • Zelfstandigen (puntensysteem, startende ondernemers)
 • Bilaterale en internationale verdragen (o.a. Amerikaans Nederlands Vriendschapsverdrag, Japans Handelsverdrag, EU-Turkije Associatiebesluit)
 • Wetenschappelijk personeel
 • Geprivilegieerden
 • Artiesten, kunstenaars en musici
 • Studenten, stagiaires, practicanten
 • Uitwisseling programma’s
 • De GVVA (Single Permit) is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (TWV) in één vergunning
 • Naturalisatie en nationaliteitenkwesties
 • Inburgeringsexamen
 • Inreis -en terugkeerverbod

Bedrijven

 • Kennismigranten
 • (EU) Intra Corporate Transfer
 • Bluecard
 • Tewerkstellingsvergunningen en vrijstellingen
 • Business Visa
 • EU dienstverrichters
 • Boetezaken
 • Procederen (klachten, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen)

Voor alle vreemdelingenrechtelijke kwesties kunnen zowel particulieren als bedrijven en organisaties contact opnemen met Karadag Advocatuur.